"โอ๊ย หนูเจ็บ" เย็ดไปุคยไป ผู้หญิงร้องเจ็บ แตกในเต็มจิมิเลย